+420 724 888 180   Po - Pá 8:00 - 16:00

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

 

 

Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je společnost Nábytek Pegas s.r.o., se sídlem Vratimovská 618, 739 34 Václavovice, IČO: 06296505, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 71410.

 

Kontaktní údaje správce: Nábytek Pegas s.r.o.

Vratimovská 618

739 34  Václavovice

Tel: 724 888 180

Mail: pegas@nabytek-pegas.cz

 

Osobní údaje

 • Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby.
 • Zpracováváme pouze zákládaní osobní údaje, které nám poskytnete.
 • Pokud nám poskytujete údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a musíte mít její souhlas k ochraně jejích osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vámi poskytnutých údajů, které jsou nezbytné k plnění uzavřené smlouvy.
 • Mezi tyto údaje patří - jméno, příjmení, adresa, místo doručení, telefonní číslo, email.
 • Veškeré údaje jsou Vámi poskytnuté dobrovolně.
 • Pokud jste klientem společnosti Nábytek Pegas s.r.o. (např. jste s naší společností uzavřeli objednávku), můžeme použít Vámi poskytnuté osobní údaje k zaslání marketingových sdělení.
 • Pokud si nepřejete  tyto údaje zasílat, budou Vaše údaje vymazány na základě Vašeho požadavku - nesouhlasu budou Vaše údaje vymazány. Tyto sdělení Vám již nebudou zasílány.
 • Upozorňujeme Vás, že výmaz se netýká osobních údajů, které správce potřebuje pro splnění povinností uložených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

 

 

Internetový obchod www.nabytek-pegas.cz není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí písemný souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 

Osobní údaje, které jsou získávány automaticky:

 • jedná se o údaje, které jsou získávány automaticky na základě návštěvy našich internetových stránek.
 • Jedná se např. o IP adresu, čas a datum přístupu na naše stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, popř. operačním systému, jaké zboží jste shlédli, apod..
 • Tyto informace jsou ale anonymní a nelze zjistit, jaká osoba náš web navštívila.
 • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  1.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

Kamerový systém:

 • Naše provozovny a venkovních prostory jsou monitorovány kamerovým systémem s online přenosem a záznamem.
 • Kamerový systém je na našich provozovnách z důvodu bezpečnosti, prevence a také z důvodu objasnění případné protiprávní činnosti.
 • Provozovatelem kamerového systému je Nábytek Pegas s.r.o..

 

Uložení osobních údajů

 • Osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou společností zpracovávány pro uskutečnění obchodu.
 • Uchovávány jsou po dobu, kterou nám ukládá zákon o archivaci a jiné související právní předpisy.

 

Další příjemci osobních údajů

 • V případě je možné předání osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro účely plnění smlouvy třetím osobám (např.subdodavatelé, apod.).
 • Naše společnost spolupracuje s externími společnostmi, které nám pomáhají plnit splnění smlouvy (např. přepravní společnosti, apod.).
 • Obchodní společnost si pečlivě vybírá své partnery, kterým Vaše data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

 

Vaše práva

 • Jako fyzická osoba máte právo si vyžádat od Správce přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává.
 • Máte právo vyžadovat opravu po správci nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

Jednou z hlavních priorit naší společností je zajistit bezpečnost našich klientů. Toto zabezpečení nám pomáhají zajistit technické a mechanické prostředky k zajištění Vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům našich klientů je umožněn pouze oprávněným osobám, které jsou vázány mlčenlivostí na základě smluv.Osobní údaje používáme pouze pro potřeby provozovatele eshopu a zajištění realizace dané objednávky.